Act & Policy

S.No. Category Title Added Date Download
1 FAN Bidhan Extra Samsodhit FAN Bidhan-2049 (2073/9/18) Dec 06, 2017 Download
2 FAN Bidhan FAN Bidhan 2049 (Samsodhan 2073/02/10) Nov 29, 2017 Download
3 FAN-Biniyam FAN Biniyamawali 2064 sansodhan 2070 Dec 06, 2017 Download
4 Policy Floriculture Promotion Policy 2069 Dec 06, 2017 Download
5 Operational Manual पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2072(संंसोधन २०७४) Dec 06, 2017 Download
Pages 1 : You are at page 1 of 1
1

   

Visitor List:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINApril 28th, 2018

फ्यानको कार्यालय बालुवाटार, काठमाण्डौबाट मिति २०७५ बैशाख १५ गते देखि ललितपुर–११, ज्वागल (यू एन पार्क नजिकै यून फूटसल पछाडीको पहेलो बिल्डिङ्ग) मा सरेको सहर्ष जानकारी...

ADMINApril 9th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ पुनः बोलपत्र÷दरभाउपत्र आब्हानको सूचना (पुनः सूचना प्रकाशन मितिः२०७४ चैत्र २६ गते कारोबार दैनिक पत्रिका)  यस संस्थाको आ.ब.२०७४÷७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि...

View All