Cut Flower Grower Sub Committee Member

S.N. Name Post Mobile No.
1 Pandap Shrestha Cooridator 9851163261
2 Gyanendra Thapa Sub-Coordinator 9841398269
3 Dipesh Shrestha Secretary 9808750493
4 Keshar Sunuwar Member 9841302152
5 Uddabraj giri Member 9851027594
6 Dicent Vaidhya Member 9801108704
7 Rameswor Basi Member 9841604830

   

Visitor List:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINMarch 14th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौं   शिलबन्दी बोलपत्र /E-Bid आह्वानको सूचना (कारोबार दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मितिः२०७४/११/३०)   यस संस्थाको आ.ब.२०७४/७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास...

ADMINMarch 5th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ प्रस्ताब आब्हान सम्बन्धि सूचना (कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति ः २०७४ फागुन २१ गते)   यस कार्यालयको नेपाल सरकारबाट स्वीकृत चालु...

View All