TRENDING NOTICE

फ्यान कार्यालय सरेको सूचना

- Saturday, April 28th, 2018

फ्यानको कार्यालय बालुवाटार, काठमाण्डौबाट मिति २०७५ बैशाख १५ गते देखि ललितपुर–११, ज्वागल (यू एन पार्क नजिकै यून फूटसल पछाडीको पहेलो बिल्डिङ्ग) मा सरेको सहर्ष जानकारी गराउद छौ ।  कार्यालयको सम्पर्क नं....

Read More

पुनः बोलपत्र÷दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

- Monday, April 9th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ पुनः बोलपत्र÷दरभाउपत्र आब्हानको सूचना (पुनः सूचना प्रकाशन मितिः२०७४ चैत्र २६ गते कारोबार दैनिक पत्रिका)  यस संस्थाको आ.ब.२०७४÷७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास रणनिती अनुगमन तथा समन्वय (पुष्प बिकास केन्द्र÷फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल) कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा छनौट भएका पुष्प नर्सरी तथा फार्महरुमा तपसिलमा उल्लेखित  सामग्रीहरु आपुर्ति तथा...

Read More

शिलबन्दी बोलपत्र /E-Bid आह्वानको सूचना

- Wednesday, March 14th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौं   शिलबन्दी बोलपत्र /E-Bid आह्वानको सूचना (कारोबार दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मितिः२०७४/११/३०)   यस संस्थाको आ.ब.२०७४/७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास रणनिती अनुगमन तथा समन्वय (पुष्प बिकास केन्द्र÷फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल) कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका पुष्प नर्सरी तथा फार्महरुलाई तपसिलमा उल्लेखित सामग्रीहरु आपुर्ति तथा निर्माण कार्य गर्न...

Read More

प्रस्ताब आब्हान सम्बन्धि सूचना

- Monday, March 5th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ प्रस्ताब आब्हान सम्बन्धि सूचना (कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति ः २०७४ फागुन २१ गते)   यस कार्यालयको नेपाल सरकारबाट स्वीकृत चालु आ.ब.०७४÷७५ को कृषि बिकास रणनिती अनुगमन तथा समन्वय (पुष्प व्यवसाय प्रबद्र्धन) कार्यक्रम अन्तर्गत तपसिलमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु लागत साझेदारीमा पुष्प व्यवसायीहरुलाई अनुदान मार्फत उपलब्ध गराउने कार्यका...

Read More

बोलपत्र/दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

- Monday, March 5th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ बोलपत्र/दरभाउपत्र आब्हानको सूचना (कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मितिः२०७४ फागुन २१ गते )    यस संस्थाको आ.ब.२०७४÷७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि बिकास रणनिती अनुगमन तथा समन्वय (पुष्प बिकास केन्द्र÷फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल) कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा छनौट भएका पुष्प नर्सरी तथा फार्महरुमा तपसिलमा उल्लेखित  सामग्रीहरु...

Read More
Pages 1 : You are at page 1 of 1
1

   

Visitor List:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINApril 28th, 2018

फ्यानको कार्यालय बालुवाटार, काठमाण्डौबाट मिति २०७५ बैशाख १५ गते देखि ललितपुर–११, ज्वागल (यू एन पार्क नजिकै यून फूटसल पछाडीको पहेलो बिल्डिङ्ग) मा सरेको सहर्ष जानकारी...

ADMINApril 9th, 2018

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल बालुवाटार, काठमाण्डौ पुनः बोलपत्र÷दरभाउपत्र आब्हानको सूचना (पुनः सूचना प्रकाशन मितिः२०७४ चैत्र २६ गते कारोबार दैनिक पत्रिका)  यस संस्थाको आ.ब.२०७४÷७५ को स्वीकृत लागत साझेदारीमा संचालन हुने कृषि...

View All