• +९७७-०१-५२६९०८९
  • info@fanepal.org.np

नीति पैरवी

  • नीति वकालत, सूचना र नेटवर्किङका लागि लाइन एजेन्सीहरू बीच औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने ।
  • उद्यम विकास, पुष्प उत्पादन प्रविधि र बजारिकरण जस्ता बिबिध क्षेत्र भित्र आफ्ना सदस्यहरुको दक्षता बिकासका लागि प्रशिक्षण गर्ने।
  • फ्यान को उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग खोज्ने ।
  • प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
  • थोक बजारको विकासका लागि सहकारी, प्रतिस्पर्धी गठबन्धन तर्फ वस्तु समूहको विकास गर्ने ।
  • संयुक्त उद्यम र व्यापार साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने
  • प्रविधिको विकास र प्रसार, पूर्वाधारको विकास, मातृ बिरुवा उत्पादन आदिका लागि सरकारी संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, आईएनजीओहरू र अन्य संस्थाहरूसँगको सहकार्य गर्ने ।
  • देश भर फ्लोरिकल्चरको सम्भावित क्षेत्र पहिचान र अन्वेषण गर्ने ।
  • ग्रामीण विकास र गरिबी निवारणमा सघाउ पु¥याउन पहल गर्ने ।