• +९७७-०१-५२६९०८९
 • info@fanepal.org.np

मुख्य कृयाकलापहरु

FAN प्रमुख गतिविधिहरू निम्नानुसार छन्:

 • सेमिनार सहित क्षेत्रीय र राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय पुष्प प्रदर्शनीका साथै क्रिसेन्थेममरपोइन्सेटिया जस्ता निर्दिष्ट फूल प्रदर्शनी आयोजना गर्ने।
 • सबै सदस्यहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने।
 • आधुनिक पूर्वाधार विकासको लागि पुष्प व्यवसायी सदस्यहरुलाई सहयोग गर्ने ।
 • राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय फूल बजारको लिंकेजको लागि पुष्प व्यवसायी सदस्यहरुलाई सहयोग गर्ने ।
 • फूल उत्पादन क्षेत्र, व्यवस्था क्षेत्र, फूल गुणस्तर नियन्त्रण र नयाँ प्रविधिहरू जस्ता विभिन्न प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने ।
 • पुष्पको उत्पादन स्थिति, माग, र आपूर्ति स्थिति बारे राष्ट्रिय तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने।
 • बहु जलवायु क्षेत्र, यसको दस्तावेजीकरण र व्यावसायीकरण अनुसार विभिन्न फूलहरूमा अनुसन्धान गर्ने।
 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फूल प्रदर्शनी, पुष्प सम्बन्धि सेमिनार तथा बैठकहरू आयोजना तथा सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा नेपाली उत्पादनको प्रदर्शनी तथा प्रबद्र्धन गर्ने।
 • पुष्प व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग निरन्तर लबिङ गर्ने।
 • नेपाल सरकार, गैरसरकारी संस्था, आईएनजीओ र काउन्सिल अफ एसियाली फूल प्रदर्शनी(C.A.F.E.) सँगको सम्बन्ध विकास
  नयाँ क्षेत्रमा फ्लोरिकल्चरमा पायलट प्रोजेक्ट अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ।